Psychoterapia Kraków – Psychoterapeuta Magdalena Bańkowska

Psychoterapia Kraków
Psychoterapia Kraków

Psychoterapia

Psychoterapia, to złożony, wymagający czasu proces, stopniowego poznawania oraz rozumienia przeżyć i myśli pacjenta, rozwijany w oparciu o relację między pacjentem, a psychoterapeutą za pomocą dialogu, służący zmianie w zakresie symptomów i funkcjonowania pacjenta.

Czym jest psychoterapia psychodynamiczna

Psychoterapia psychodynamiczna jest metodą pracy nad trudnościami emocjonalnymi, oraz sposobem myślenia o pacjencie i relacji terapeutycznej. Refleksja ta, uwzględnia nieświadomy wymiar aktywności psychicznej człowieka. Bezpieczne warunki gabinetu i przestrzeń relacji terapeutycznej sprzyjają odkrywaniu tych nieświadomych treści. Doświadczenie wglądu w przyczyny problemów pozwala zwiększyć nad nimi kontrolę, oraz wypracować nowe sposoby radzenia sobie z nimi. Innymi słowy, zyskać poczucie wpływu na swoje życie. Przy czym, zmiany zachodzące podczas terapii, dotyczą w dużej mierze sposobu przeżywania i myślenia. Te, z czasem przekładają się na zmianę w funkcjonowaniu. Nabywane podczas procesu psychoterapii zdolności do autorefleksji czy empatii, sprawiają, że korzyści z niej płynące, wykraczają dalece poza redukcję uciążliwych objawów. Efekty pracy utrzymują się na długo po zakończeniu terapii.

Psychoterapia psychodynamiczna, korzeniami sięga do klasycznej psychoanalizy, odwołuje się też do wielu współczesnych teorii, uwzględniając przy tym wiedzę z psychiatrii, czy psychologii klinicznej. Techniki pracy w psychoterapii psychodynamicznej są dostosowane do indywidualnych cech pacjenta, oraz jego problematyki, która ujawnia się w toku trwania procesu. Szczególnego znaczenie w psychoterapii psychodynamicznej nabiera sfera subiektywnego przeżywania i myślenia pacjenta, a więc to, co w nim niepowtarzalne.

Konsultacja i sesja psychoterapii

Decyzja o rozpoczęciu psychoterapii poprzedzona jest wstępnym rozpoznaniem motywacji, oczekiwań i problematyki pacjenta. Służą temu spotkania konsultacyjne (2-3), z których każde trwa 50 minut. Nakreślone zostają wówczas ogólne cele współpracy, które to, mogą być modyfikowane w trakcie jej trwania. Przedstawiane są zasady wspólnej pracy, dotyczące czasu spotkań, ich odwoływania, urlopów, czy płatności. Konsultacja umożliwia również zapoznanie się z osobą psychoterapeuty, z którym to być może przyjdzie nam pracować nieco dłużej.

Sesja psychoterapii to regularne, odbywające się zazwyczaj 1 lub 2 razy w tygodniu, spotkanie terapeuty i pacjenta, trwające 50 minut. Pacjent stara się swobodnie mówić o tym, co przychodzi mu do głowy, a terapeuta próbując zrozumieć owe treści, odkrywa lub nadaje im znaczenie, przekazuje je w formie komentarza.

Zapraszam na konsultacje do gabinetu psychoterapii psychodynamicznej w Krakowie przy ul. Jerzego Żuławskiego 11/3.

 

 Magdalena Bańkowska – Psychoterapia Kraków