Psychoterapeuta Kraków

Psychoterapeuta Kraków
Psychoterapeuta Kraków

Psychoterapeuta Kraków – Magdalena Bańkowska

Jestem psychologiem oraz dyplomowanym psychoterapeutą psychodynamicznym, pracującym w Krakowie.

Wykształcenie

Studia psychologiczne o specjalności psychologia stosowana, ukończyłam na Uniwersytecie Jagiellońskim, tam również rozbudziły się moje zainteresowania szeroko rozumianą psychologią kliniczną, w tym profesjonalnym pomaganiem jako psychoterapeuta.

Kolejnym krokiem na drodze do realizacji tych zawodowych pasji był wybór szkoły psychoterapii, którą cechuje szczególne rozumienie pacjenta oraz relacji terapeutycznej. To jest, wzbogaca je o namysł nad nieświadomymi aspektami życia psychicznego człowieka. Dlatego, od 2011 roku rozwijam swój warsztat pracy, tak zwaną, metodą psychodynamiczną, reprezentowaną przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne. To uznany ośrodek szkoleniowo-psychoterapeutyczny, akredytowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Stale uczestniczę w organizowanych przezeń szkoleniach, konferencjach, czy sympozjach. I tak, w 2012 roku ukończyłam we wspomnianym Centrum, Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży, a w 2016 uzyskałam dyplom Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej. Umożliwia on dalsze przygotowania do procedury certyfikacji psychoterapeuty przez PTP lub PTPPd.

Doświadczenie 

Doświadczenie kliniczne, jako psycholog i psychoterapeuta, zdobywałam podczas staży zawodowych w publicznych, jak i prywatnych placówkach medycznych w Krakowie. Głównie w oddziałach Kliniki Psychiatrii Dorosłych (Leczenia Psychoz „C”, Leczenia Zaburzeń Emocji i Nastroju, czy Psychiatrii Psychodynamicznej), Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, jak również w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera (Oddział Neurologii i Udarów Mózgu).            

Mam doświadczenie w pracy indywidualnej i grupowej z pacjentami przejawiającymi różnego rodzaju trudności emocjonalne. Cierpiącymi z powodu zaburzeń osobowości, zaburzeń depresyjnych, czy lękowych, jak również z osobami po kryzysie psychotycznym.

W gabinecie psychoterapii w Krakowie prowadzę indywidualną psychoterapię osób dorosłych w podejściu psychodynamicznym. Współpracuję również z lekarzem psychiatrą.

Pracuję według standardów etycznych wyznaczanych kodeksami towarzystw zawodowych do których przynależę. To jest: Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (oddział Kraków) oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Swoją pracę, jako psychoterapeuta, poddaję procesowi regularnej superwizji indywidualnej i grupowej u doświadczonych Superwizorów w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

Zapraszam na wstępne konsultacje diagnostyczne do gabinetu mieszczącego się przy ul. Jerzego Żuławskiego 11/3 oraz ul. Karłowicza 17/1 w Krakowie.

Wizyty możliwe tylko i wyłącznie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym lub przez kalendarz wizyt (patrz: Kontakt). Proszę o przybycie na wizytę nie wcześniej, niż 10 minut przed ustaloną godziną spotkania.

 

Psycholog, psychoterapeuta Kraków – Magdalena Bańkowska